Vendula Koňaříková

Děti ve škole

Co je Montessori

Jedinečná Montessori metoda byla vyvinuta italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori v první polovině 20. století. Tento přístup se od tradičního školství liší tím, že sleduje vývojové potřeby dítěte, které naplňuje nastavením přiměřených limitů a používáním specificky navržených výukových materiálů. Montessori je vědecký výchovně vzdělávací přístup, který se soustředí na bio-psycho-sociální vývojové potřeby dítěte. Můžeme …

Co je Montessori Pokračovat ve čtení »

Naštvané dítě

Dětský vztek na veřejnosti

Dokud se dítě nedostane do každodenního předvádění na veřejnosti, máte šanci výrazně, ale ohleduplně reagovat s klidnou hlavou. “To se mi nelíbí. Tohle nedělej.” Oddělíte-li významně negativ ne od následujícího slovesa, budete pro předškolní dítě velmi srozumitelní. Dáte mu jasně najevo, co smí a co už je za Vaší hranicí. Důležitý je oční kontakt a …

Dětský vztek na veřejnosti Pokračovat ve čtení »

Nespěchej na dítě

Dítě si má pospíšit

Nejobvyklejší kolize s dětským pláčem nebo rodičovským křikem vznikají z nedostatku denních zvyků nebo časové tísně. Abyste co nejvíce předešli opakujícímu se rozčílení na dítě, pokuste se na chvíli připustit myšlenku, zda by bylo možné přizpůsobit své tempo více k potřebnému času pro dítě. Pro srozumitelnost: pokud rodič doslova přichvátá do školky, tlačí na dítě …

Dítě si má pospíšit Pokračovat ve čtení »

Loučení v MŠ

Loučení v MŠ

Vlídné přání hezkého dne s pusinkou a obejmutím je efektivní způsob, jak se s dítětem ráno rozloučit, než vstoupí do třídy. Pokud rodiče začnou říkat dítěti, že je jim bude stýskat nebo ať se ve školce nebojí, pak vzniká prostor pro obavy. Ačkoli původně právě jim rodič chtěl předejít.

Soukromá nebo státní školka

Soukromá nebo státní MŠ

Ačkoli se může zdát, že soukromé školky nabízejí vždy dětem to nejlepší, nemusí tomu tak být. Existuje mnoho soukromých školek, které obhajují subjektivní výchovné postupy pod hlavičkou některé z alternativních škol. Takto vzniká stín na fungující alternativní pedagogiky. Rodičům tedy nezbývá nic jiného, než se důsledně ptát po odborném pedagogicko-psychologického základu paních učitelek, bez něhož …

Soukromá nebo státní MŠ Pokračovat ve čtení »

Výběr MŠ

Výběr školky

Rozhodujícím faktorem, jak vybrat správnou školku pro dítě, je osobnost a odbornost paní učitelky. Možná některé z vás překvapí, že jakožto školitelka alternativní pedagogiky neupřednostňuji bezvýhradně Montessori. Mé tvrzení spočívá ve zkušenostech, kdy jsem zažila až patologické jednání učitelek, které samy sebe nazývaly Montessori průvodkyněmi.

příprava do školky

Příprava dítěte do MŠ

Setkáváte se s názorem, že pleny dítěti ve školce nevadí, pak buďte ostražití. Pokud dítě nastoupilo do MŠ ve 3. roce, pak si plně uvědomuje své potřeby a ovládá své svěrače. Zároveň se začíná porovnávat s ostatními a tak vnímá pleny jako překážku zvládat to, co běžně zvládají ostatní. Chceme-li dítě vyvarovat pocitu studu s …

Příprava dítěte do MŠ Pokračovat ve čtení »

Naschvály u dětí

Dítě dělá naschvály

Někteří rodiče tvrdí, že jim už batole dělá schválnosti. Někteří se obávají, že se dítě do 3 let rozpláče, aby rodiče citově vydíralo. Je důležité říct, že takto malé dítě už sice disponuje mnoha schopnostmi, ale záměrným, předem promyšleným chováním, s předem očekávaným výsledkem ještě ne. Na toto období si budeme muset počkat až těsně …

Dítě dělá naschvály Pokračovat ve čtení »

Dítě pomáhá

Jak nejlépe dítě zabavit

Pokuste se přizvat dítě k co nejvíce činnostem, které patří k denním povinnostem. Není třeba nechat je rozhazovat mouku po celé kuchyni nebo rozlévat vodu po podlaze. Stačí se zamyslet nad úrovní, jak moc dítko zvládne přidat ruku k dílu. Dokonalost práce chce čas a trénink, proto dítěti dáváme možnost činnosti zkoušet opakovaně, s ohledem …

Jak nejlépe dítě zabavit Pokračovat ve čtení »