Osobnostně sociální rozvoj ve škole

Učím pedagogy dovednosti, na které je fakulta nepřipravila, ale nutně je potřebují ke své práci. Nabízím rodičům osvědčené postupy k úspěšné výchově. Využijte ŠABLONY a OP JAK chytře.

Jak na osobnostně
sociální rozvoj

Rozvoj sebe sama ve vztahu k sobě, k druhým i své profesi. Záměrem je spokojenost pedagoga, vychovatele, který se těší do práce a k dětem přistupuje profesionálně i lidsky. Přitom nezapomíná na své vlastní potřeby. Osobnostně sociální rozvoj podporuje profesní dovednosti, znalosti a schopnosti moderního pedagoga. Předkládám vzdělávací programy, akreditované i neakreditované, které lze absolvovat prezenční i online formou. Navazující přednášky pro rodiče usnadní život doma i ve škole. Šetřete své nervy a postarejte se o kousek svého štěstí.

Zabývám se tématy


01.

Alternativní výuka Montessori

Pedagogický směr vycházející z individuálních potřeb žáka.

02.

Wellbeing

Umění žít profesní i osobní život v harmonii.

03.

Psychohygiena

Péče o duševní rovnováhu pro vyšší odolnost vůči stresu.

04.

Inkluze

Příprava prostředí a metodiky práce pro začlenění všech dětí do výuky.

05.

Individualizace vzdělávání

Vedení portfolia dítěte a IVP na základě techniky pozorování.

06.

Čtenářská pregramotnost

Počáteční vztah ke čtení a psaní s přesahem do gramotnosti.

07.

Matematická pregramotnost

Rozvoj matematické mysli se znalostí výrazů i počtů.

08.

Komunikace

Vzájemné sdělování pro upevňování mezilidských vztahů.


Všichni potřebujeme podporu, abychom si uvědomili, co chceme v životě nejvíce.

supervize, konzultace, mentoring


školení a přednášky


kurzy, workshopy a semináře


O mně

Jsem Vendula Koňaříková. Pomáhám pedagogům nevyhořet.

I přesto, že nároky na pedagogy stále rostou, neustále se přehlíží potřeba psychohygieny učitele a wellbeingu ve škole. Aby byl pedagog schopen ze sebe vydat to nejlepší, potřebuje mít dostatek energie a pocit spokojenosti.

Říká se, že čas všechno změní, ale ve skutečnosti musíme změnu nastavit sami.

Doporučení

Co o mně říkají

Mgr. Ondřej Večeř | manažer pro realizaci strategie CLLD
Bc. Zuzana Hanžlová | učitelka MŠ
Mgr. Jana Rozsypalová | školní psycholog ZŠ
Ing. Veronika Machovská, MBA | ředitelka a vedoucí manažerky MAS Šternbersko
Mgr. Zuzana Tihelková | speciální pedagog
Mgr. Mia Suchá | pedagog a školní preventista

Má práce ovlivnila i tyto pedagogy a rodiče


Další spolupráce

Abych mohla v klidu pracovat na vašich projektech, odkládám telefon. Budu ráda, když mi napíšete mail.

vendula@konarikova.com

Hoří? Volejte! 725 633 124