Montessori

Alternativní, inkluzivní forma výuky


Odkud se Montessori vzalo a proč enormně stoupá zájem o tento jedinečný alternativní přístup. Jaké výhody vidí odborníci v Montessori pedagogice a v čem se liší od běžného systému školství i od jiných alternativních směrů.

Objevte tajemství úspěchu Montessori.


Semináře

časová dotace: 8 vyučovacích hodin
forma: prezenčně i online u počítače – webinář
pro: pedagogy mateřských škol, pedagogy 1. st. základních škol, asistenty pedagoga
01.

Montessori hravě

Praktické tipy a triky, které usnadňují práci milionů pedagogů po celém světě.

02.

Montessori psychologie

Jak přemýšlí dítě do 6 let? Co bychom měli znát o psychickém vývoji, aby bylo dítě šťastné.

03.

Montessori abeceda

Nejoblíbenější návody, které usnadní život každé učitelce nebo průvodci v MŠ a 1. st. ZŠ. Čtení a psaní se stane zábavou.

04.

Počítání s Montessori

Někdy stačí znát jen jednoduchý návod a matematika přestane být strašákem.

05.

Montessori objevování světa

Motivace k tématům příroda, obec, tělo, aj. Inspirace do vlastivědy a přírodních věd.

06.

8 principů Montessori pedagoga

Zajímá vás, podle čeho se řídí Montessori pedagog a jaké životní zásady nabízí žákům?

01. Montessori hravě

čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze, kulturní povědomí, zážitková pedagogika, podpora učitelů, alternativní forma výuky, profesní rozvoj

Praktické tipy a triky, které usnadňují práci miliónů pedagogů po celém světě. Říkáte si, že možná na tom Montessori bude něco použitelného i pro mě? Určitě ano, objevte nejúspěšnějšími Montessori postupy a inspirujte se do vlastní výuky.

 • sebeobsluha v šatně i u jídla
 • grafomotorika bez papíru
 • půjčování hraček bez hádek
 • geniální čtení, které zvládne i 4leté dítě
 • komunikační vychytávky

02. Montessori psychologie

alternativní, inovativní forma výuky, inkluze, individualizace vzdělávání, podpora učitelů, profesní rozvoj

Jak úspěšně naplnit vývojové úkoly předškoláka? Z jakých činností dítěte poznáte, že nastal správný čas na čtení a psaní? Co žák opakuje, když je jeho mysl připravena na počty? Odhalte, jakým způsobem pracovala Dr. Montessori, aby naplnila potřeby dětského myšlení. Objevte zákonitosti dětské mysli a psychických potřeb dětí předškolního věku.

 • rozumové fáze dítěte podle Dr. Montessori
 • vývojové úkoly předškoláka
 • psychický rozvoj od 2 do 6 let
 • dítě klidné a dítě agresivní
 • projevy nedostatečného sycení potřeb a jejich náprava

03. Montessori abeceda

 čtenářská pregramotnost, alternativní forma výuky, inkluze

Chcete znát pomůcky, hračky do výuky, díky kterým se žáci učí spontánně a bez vaší kontroly?! Jak je to vůbec možné a proč vědci doporučují začít se čtením už v MŠ? Říkáte si: “Jak to mám asi tak udělat? Vždyť kdyby se měly učit děti číst už ve školce, tak by se to snad dělalo.” Přijďte objevit konkrétní metodu pro úspěch každého žáka.

 • proč severské státy učí děti číst už v MŠ
 • konkrétní ukázky výukových pomůcek pro psaní a čtení
 • hravé pomůcky ke psaní
 • úspěšný úchop tužky
 • běžná zralost mozku nebo důkaz vysokého IQ

04. Počítání s Montessori

matematická pregramotnost, alternativní forma výuky, inkluze

Neměli jste k matematice jako děti vztah? Dříve neexistovaly hračky nebo pomůcky, díky kterým bychom zahořeli láskou k matematice. Dnes už jsou ale dostupné a každé dítě si je může vyzkoušet. Někdy stačí znát jednoduchý návod a matematika přestane být strašákem. Vyvarujte se chyb předešlých generací. Počítejte si s dětmi jako by to byla ta nejlepší hra na světě.

 • třífázová metoda jako základ úspěchu
 • počítání do 10, 100 i dále
 • konkrétní hravé pomůcky
 • sčítání i odčítání hrou
 • snadné dělení i násobení
 • hra na bankéře

05. Montessori objevování světa

přírodovědné a technické vzdělávání, EVVO, alternativní forma výuky, inkluze

Hledáte rychlé motivace k tématům příroda, obec, tělo a podobně? Pak vám nesmí ujít Montessori prvouka, která je hojně využívaná v MŠ i na 1. stupni ZŠ, která slouží i k hlubšímu ověření znalostí. Šetřete čas, zkuste to jinak a nechejte žákům zažít prvouku jinak, hravě.

 • třísložková metoda
 • člověk a příroda
 • kde žijeme a co nás obklopuje
 • dítě a svět
 • historie v pohádce

06. 8 principů Montessori pedagoga

alternativní, inovativní forma výuky, inkluze, individualizace vzdělávání, podpora učitelů, profesní rozvoj

Zajímá vás, podle čeho se řídí Montessori pedagog a jaké zásady vštěpuje do života žáků? Pak rozhodně zaměřte svou pozornost na principy, které více než 100 let připravují žáky na úspěšné zvládání různých životních událostí a výzev. Nezáleží v jakém sektoru se pedagog pohybuje, zda ve státním či soukromém, záleží jen na umění učitele předat své znalosti plnohodnotně.

 • didaktika Montessori pedagoga
 • na čem záleží v Montessori třídě
 • jak nedopustit drzost a zachovat si tvář a úctu
 • co rozhoduje o úspěchu žáka
 • nastavení autority pedagoga

Abych mohla v klidu pracovat na vašich projektech, odkládám telefon. Budu ráda, když mi napíšete mail.

vendula@konarikova.com

Hoří? Volejte! 725 633 124