příprava do školky

Příprava dítěte do MŠ

Setkáváte se s názorem, že pleny dítěti ve školce nevadí, pak buďte ostražití. Pokud dítě nastoupilo do MŠ ve 3. roce, pak si plně uvědomuje své potřeby a ovládá své svěrače. Zároveň se začíná porovnávat s ostatními a tak vnímá pleny jako překážku zvládat to, co běžně zvládají ostatní. Chceme-li dítě vyvarovat pocitu studu s nástupem do školní instituce, je potřeba věnovat alespoň včasnému odplenkování pozornost. Čím větší samostatnost v oblasti sebeobsluhy, jako je oblékání, stolování nebo řečová vybavenost je pro předškolní dítě úžasným bonusem.

Minutový podcast s Vendulou Koňaříkovou a Zbyňkem Louckým. Rychlé odpovědi z oblasti výchovy bez širokého vysvětlování.