Výběr MŠ

Výběr školky

Rozhodujícím faktorem, jak vybrat správnou školku pro dítě, je osobnost a odbornost paní učitelky. Možná některé z vás překvapí, že jakožto školitelka alternativní pedagogiky neupřednostňuji bezvýhradně Montessori. Mé tvrzení spočívá ve zkušenostech, kdy jsem zažila až patologické jednání učitelek, které samy sebe nazývaly Montessori průvodkyněmi.

Minutový podcast s Vendulou Koňaříkovou a Zbyňkem Louckým. Rychlé odpovědi z oblasti výchovy bez širokého vysvětlování.