Nejlepší hračka pro předškoláka

Dítě má touhu zapojit se do čehokoliv, co dělá dospělý. Pro tříbení myšlení je nejdůležitější dítěti dopřát hračky, při kterých jsou nejlépe zapojeny obě ruce nebo obě nohy. Pokud se dítě může alespoň částečně účastnit přípravy jídla, úklidu a podobně, je velmi šťastné. Vidí, slyší nebo ochutnává výsledky své činnosti. Pro rozvoj kreativity i budoucího kritického myšlení je tak nejdůležitější nechat dítě představovat si, že ono ovládá zvuky nebo hračku samotnou. Brzké návyky na technologie jako jsou pohádky na mobilu, počítači atd. jsou pro myšlení dítěte ohrožující.

Minutový podcast s Vendulou Koňaříkovou a Zbyňkem Louckým. Rychlé odpovědi z oblasti výchovy bez širokého vysvětlování.