Sedání na nočník

Kdy dát dítě na nočník

Pokud by se vám z jakéhokoliv důvodu doma nedařila technika, kterou zmiňuji v audiu, pak mějte alespoň na paměti, že ve chvíli, kdy dítě dokáže skočit ze schodu nebo patníku a následně nespadne (důležitá podmínka), pak jsou jeho svěrače připraveny udržet vyměšování. S naprostým klidem tak můžete začít s úplným odplenkováním.

Minutový podcast s Vendulou Koňaříkovou a Zbyňkem Louckým. Rychlé odpovědi z oblasti výchovy bez širokého vysvětlování.