muž na mateřské

Muž na „mateřské“

Rozlišujme, prosím, mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Aby nedošlo k budoucím úzkostem nebo jiné deprivaci dítěte, je ideální, aby máma zůstala s dítětem alespoň do jeho dokončeného 18. měsíce. Do té doby je dítě na matce závislé. Jakékoli moderní tendence lze obhajovat a mít pro ně společenské pochopení. Nicméně potřeba bytí s rodičkou – matkou alespoň do 1 a půl roku je nejlepší prevence před závislostmi, nízkým sebevědomím dítěte, budoucího pubescenta a dospělého. (Poznámka: V případě existenciálních důvodů opuštění matky od dítěte se každý případ řeší individuálně.)

Minutový podcast s Vendulou Koňaříkovou a Zbyňkem Louckým. Rychlé odpovědi z oblasti výchovy bez širokého vysvětlování.